Netwerk Partners

Ondernemersbelangen van onze leden worden zo richting lokale en provinciale overheid zo goed mogelijk behartigd.  Bij sommige bedrijventerreinen zijn gemeentegrenzen niet echt goed zichtbaar en strekt een onderneming zich verder uit dan Brunssum alleen.  Het is goed om te weten dat Business in Brunssum op zichzelf weer onderdeel is van grotere netwerken.   Zo is Business in Brunssum onder andere vertegenwoordigd in de besturen van BTM Parkstad (Bedrijventerrein Management Parkstad),  MKB Parkstad en het platform BPL (Buitenring Parkstad Limburg).  Daarnaast heeft Business in Brunssum collegiaal contact met de KIDL(Kontactgroep Industrie en Dienstverlening Landgraaf) en KIDK (Kontactgroep Industrie en Dienstverlening Kerkrade), ON 12 (Ondernemersvereniging Heerlen Noord) en BCO (Business Club Onderbanken).  Kortom het bereik netwerk van Business in Brunssum is groter dan Brunssum alleen.    

Samenwerking  Business in Brunssum werkt samen met de volgende netwerkpartners: 

OVERHEID 

logo-brunssum

Gemeente Brunssum 
Brunssum is een verrassende gemeente. Veel groen, een prachtig vijverpark en een modern winkelcentrum met passage geven Brunssum een heel eigentijdse uitstraling. 

Provincie Limburg 
Een Provincie heeft een aantal kerntaken. Dat zijn taken die we volgens de wet moeten doen. Hieraan werkt de Provincie natuurlijk niet alleen. We doen veel samen met gemeenten, de Rijksoverheid, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties.

Parkstad Limburg 
Stadsregio Parkstad is de bestuurlijke samenwerking tussen Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. 

Kamer van Koophandel 
De Kamer van Koophandel biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. 

Starterscentrum 
Wat komt er allemaal kijken bij het starten of overnemen van een onderneming? De Kamer van Koophandel biedt informatie en inspiratie om de start van uw bedrijf tot een succes te maken. 

OVERKOEPELENDE INSTANTIES 

BTM Parkstad 
BTM werkt eraan het vestigingsklimaat in de regio Parkstad en het werkklimaat voor de ondernemer en zijn werknemer op de bedrijventerreinen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden. 

MKB-Limburg 
MKB-Limburg versterkt ondernemers met kennis van zaken en hart voor verbinden. 

Buitenring Parkstad Limburg 
De Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. 

ONDERNEMERS NETWERKEN

KIDL 
De Kontaktgroep Industrie & Dienstverlening Landgraaf richt zich op kleine en grote bedrijven in de industriële en zakelijke dienstverlening die een zakelijke betrokkenheid hebben bij Landgraaf en die geïnteresseerd zijn in het uitwisselen van informatie in een informele sfeer. 

Business Club Onderbanken 
Business Club Onderbanken (BCO) is de vereniging van nagenoeg alle ondernemers in de gemeente Onderbanken die met name werkzaam zijn in de horeca- en recreatiesector, zakelijke dienstverlening, detailhandel en industrie. 

Ondernemersvereniging Heerlen Noord 
ON12 is de ondernemersvereniging voor het gebied Heerlen Noord. 

Business in Brunssum

Is een ondernemersnetwerk voor ondernemers in Brunssum. Kernwoorden bij Business in Brunssum zijn:
Communiceren, Samenwerken, Ontmoeten.

Privacy Verklaring

Contactgegevens

Hokkelenbergstraat 13
6444 AE Brunssum
Telefoon: +31 (0)6 51524915

Scroll naar boven