Bedrijventerrein commissie

De Bedrijventerrein commissie houdt zich specifiek bezig met het inventariseren en implementeren van verbeteringen op de Brunssumse bedrijventerreinen. Door middel van samenwerking tussen Business en Brunssum en Bedrijventerreinen Management Parkstad Limburg (BTM) gebeurt dit op basis van een driesporenbeleid:

Revitalisering en Herstructurering

Beheer en onderhoud

Collectieve projecten

Door een gestructureerd overleg wordt getracht inzicht te krijgen in de wensen van de ondernemers op de bedrijventerreinen, zodat hier ook werk van gemaakt kan worden. Een voorbeeld van deze wensen is de gezamenlijke verbetering van de ICT infrastructuur.

De samenstelling van de commissie is als volgt:
Vanuit het dagelijks bestuur neemt Leo Wijshoff zitting in de Bedrijventerrein commissie. Verder wordt de commissie aangevuld door de leden
Jordy Hellenbrand: Rode Beek
Ralph Eidams: Haefland,
Debbie Trommelen: Ora et Labora en Hendrik,
Jaap Haze: Bouwberg,
Stan Beckers: Emma en
Remco van der Steen, beleidsmedewerker Economie gemeente Brunssum en
Frank Jeuring, bedrijventerreinmanager BTM Parkstad.

Stan Beckers: Ik vertegenwoordig industrieterrein Emma omdat ik het belangrijk vind dat er iemand van dit relatief kleine industrieterrein mee kan denken in alle besluiten die binnen de Gemeente Brunssum genomen worden.

Jordy Hellenbrand: Graag tillen we samen met u, onze industrieterreinen naar een hoger niveau, ik ben vanaf heden uw partner in deze. Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de industrieterreinen Rode Beek, neem contact met mij op of wip gerust even binnen voor een kop koffie.

Heb je interesse in een lidmaatschap, vul dan het aanmeldformulier in

Business in Brunssum

Is een ondernemersnetwerk voor ondernemers in Brunssum. Kernwoorden bij Business in Brunssum zijn:
Communiceren, Samenwerken, Ontmoeten.

Privacy Verklaring

Contactgegevens

Hokkelenbergstraat 13
6444 AE Brunssum
Telefoon: +31 (0)6 51524915

Scroll naar boven