Informatieavond nieuw centrum Brunssum

Maandag 6 juli is er een terugblik gegeven op de werkzaamheden in de afgelopen periode alsmede een vooruitblik naar de vormgeving en uitvoering van een nieuw centrum voor Brunssum in de komende jaren.

• voor wat betreft de terugblik: waar staan we nu en wat is (of wordt binnenkort) afgehandeld

• voor wat betreft de vooruitblik: hoe ziet het nieuwe plan (op hoofdlijnen) er uit, en hoe gaan we dat realiseren

Aan bod kwamen o.m. de afhandeling van de SOK, nieuwe planontwikkelingen en hoe deze tot uitvoering te brengen. En ook: hoe gaan we dat financieren (subsidiemogelijkheden).

In september zal de Centrumvisie uit 2019 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden, alsmede een nieuw Centrumplan 2020-2025 om te komen tot uitvoering van deze visie.

Klik hier voor de Voortgangspresentatie Centrumplan Brunssum 6-7-2020. (pdf)

Klik hier voor de link naar de openbare informatieavond

Business in Brunssum

Is een ondernemersnetwerk voor ondernemers in Brunssum. Kernwoorden bij Business in Brunssum zijn:
Communiceren, Samenwerken, Ontmoeten.

Privacy Verklaring

Contactgegevens

Hokkelenbergstraat 13
6444 AE Brunssum
Telefoon: +31 (0)6 51524915

Scroll naar boven