Business in Brunssum en de gemeente Brunssum verkennen een nieuw digitaal platform!

In navolging op Thuis uit eten in Brunssum is Business in Brunssum samen met de gemeente Brunssum een verkennend traject gestart om een platform te ontwikkelen dat aansluit bij de wensen van enerzijds de ondernemers in Brunssum zelf en anderzijds ook duurzaam gebruikt kan worden.Daarvoor willen beide de scope breder maken dan enkel de horecaondernemers, en uitbreiden naar Retail. Eigenlijk zouden alle ondernemers, groot en klein, uit Ons Brunssum, per categorie ten minste vindbaar moeten zijn in het digitale portaal. Daarmee kun je de veelal digitale zoektocht naar een specifieke ondernemer of product veel korter maken.
 
Om te onderzoeken hoe de wensen en behoeften van ondernemers in Brunssum zijn, heeft er een marktanalyse en draagvlakonderzoek plaatsgevonden door Braining the Future.
De resultaten van dit onderzoek, kun je terugvinden in bijgevoegde (verkorte) bijlage zoals die op 10 maart j.l. tijdens het ondernemerscafé gepresenteerd is.
 
Uit het onderzoek is gebleken dat er onder ondernemers behoefte lijkt te zijn aan een dergelijk platform.
 

Inmiddels zijn Business in Brunssum en de gemeente Brunssum gestart met de ontwikkeling van zowel Quick wins als een lange termijnvisie, gebaseerd op het rapport van Braining the Future, onder de noemer “Next steps – bepalen OnsBrunssum Business“.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de PR & Marketing commissie.

Business in Brunssum

Is een ondernemersnetwerk voor ondernemers in Brunssum. Kernwoorden bij Business in Brunssum zijn:
Communiceren, Samenwerken, Ontmoeten.

Privacy Verklaring

Contactgegevens

Hokkelenbergstraat 13
6444 AE Brunssum
Telefoon: +31 (0)6 51524915

Scroll naar boven