Nieuwsbrief Ondernemersklankbord nr. 39

Business in Brunssum > Ondernemersklankbord > Nieuwsbrief Ondernemersklankbord nr. 39

Privacyverklaring

Ondernemersklankbord (OKB) helpt. 

U bent wettelijk verplicht uw klanten en bezoekers duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens u verzamelt en met welk doel. Ook als dat doel alleen maar is het vastleggen van hun gegevens in uw klantenbestand. Dit volgt uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Scroll Up