Nieuwsbrief Ondernemersklankbord nr. 37

Business in Brunssum > Ondernemersklankbord > Nieuwsbrief Ondernemersklankbord nr. 37

Kom ik in aanmerking voor een IOAZ-uitkering?

Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Scroll Up