Organisatie

Business in Brunssum > Organisatie
ORGANISATIE

BESTUUR

Het Dagelijks Bestuur bestaat momenteel uit Leo Peters, Leo Wijshoff, Maurice Daemen en Bart Meuffels. Gezamenlijk zien zij toe op het vaststellen van het beleid en de dagelijkse gang van zaken rondom het ondernemersnetwerk. 

SECRETARIAAT

Het secretariaat van Business in Brunssum wordt ingevuld door Amber Tackenberg. De informatievoorziening vanuit het Dagelijks Bestuur naar de leden verloopt in het geheel via Amber. Ook regelt zij de aanmeldingen voor activiteiten. 

COMMISSIE PR & MARKETING

De commissie PR & Marketing van Business in Brunssum richt zich op de externe en interne marketing van het ondernemersnetwerk. Zo is de commissie verantwoordelijk voor de supervisie van de website, het ontwerpen van informatiebrochures en overige promotiemiddelen. Daarnaast wordt de commissie ingezet bij het organiseren van activiteiten, bedrijfsbezoeken et cetera.  
Samenstelling commissie:
Vanuit het dagelijks bestuur neemt Maurice Daemen zitting in de Commissie PR & Marketing. Verder wordt de commissie aangevuld door de leden Jos Langendijk en Jaimy van Dijk. Het is de bedoeling dat de activiteiten vanuit de commissie aansluiten bij de wensen van de leden. Wanneer er dan ook suggesties zijn, kunnen deze ten allen tijden bij bovenstaande leden worden aangedragen. 

BEDRIJVENTERREINEN COMMISSIE

Deze commissie houdt zich specifiek bezig met het inventariseren en implementeren van verbeteringen op de Brunssumse bedrijventerreinen. Door middel van samenwerking tussen Business en Brunssum en Bedrijventerreinen Management Parkstad Limburg (BTM) gebeurt dit op basis van een driesporenbeleid: 

  1. Revitalisering & Herstructurering
  2. Beheer en onderhoud
  3. Collectieve projecten

Door een gestructureerd overleg wordt getracht inzicht te krijgen in de wensen van de ondernemers op de bedrijventerreinen, zodat hier ook werk van gemaakt kan worden. Een voorbeeld van deze wensen is de gezamenlijke verbetering van de ICT infrastructuur.  Samenstelling commissie  Roger Bremen – Davy Heuts, bedrijventerrein Haefland – Glen Goulding, bedrijventerrein Hendrik – Stan Beckers, bedrijventerrein Emma – Joyce Fijten, bedrijventerrein Rode Beek  – Alexander Gelissen, Gemeente Brunssum – Frank Jeuring, BTM Parkstad – Vera Tummers, BTM Parkstad.

bib-organisatie-3
bib-organisatie-2
bib-organisatie
Scroll Up