Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum maakt bekend dat zij de conceptversie van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brunssum (versie 6 november 2018) vrij geeft voor inspraak.

De APV is voor de gemeente een belangrijk instrument bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid, en bij de bescherming van het woon- en leefklimaat.

Inspraak
De conceptversie, met een toelichting op de wijzigingen, is hieronder te raadplegen. De stukken zijn ook te raadplegen in de gemeentewinkel, Lindeplein 1. De stukken zijn daar voor iedereen in te zien tijdens de gebruikelijke openingstijden. De inzagetermijn bedraagt zes weken, met ingang van 14 november 2018.

Gedurende de ter inzagetermijn kunnen eventuele zienswijzen schriftelijk worden ingediend. De reacties kunnen worden gezonden aan de gemeente Brunssum, Postbus 250, 6440 AG Brunssum. Reageren kan ook per mail, naar gemeente@brunssum.nl, onder vermelding van het onderwerp ‘Inspraak APV’.

De raad zal bij de definitieve besluitvorming van de verordening rekening houden met ingekomen zienswijzen.

Lees hier de toelichting.

Business in Brunssum

Is een ondernemersnetwerk voor ondernemers in Brunssum. Kernwoorden bij Business in Brunssum zijn:
Communiceren, Samenwerken, Ontmoeten.

Privacy Verklaring

Contactgegevens

Hokkelenbergstraat 13
6444 AE Brunssum
Telefoon: +31 (0)6 51524915
info@businessinbrunssum.nl

Scroll naar top